O lokalitě

Lokalita vznikala postupně po mnoho tisíc let, když se řeka Chrudimka zařezávala do terénu tvořeného slínovcovým podložím. V době prvního osídlení Pardubic v dobách okolo 800 let nazpět, naši předci využili blízkost vody nezvykle kombinovanou s protipovodňovou bezpečností a na kopci, kde je v současnosti pardubičský hřbitov, se usídlili. Kopec jim navíc umožnil rozhled nad okolní krajinu a tedy i včasné varování před blížícím se nebezpečím.

Nic důležitého (z pohledu lokality) se zde nedělo až do začátků 20. století, kdy byla řeka regulována. Vznikem první republiky a rozvojem samostatného československého vojenství byla tomuto prostoru dána jiná náplň. Od té doby zde po mnoho desítek let fungovalo železniční vojsko, jehož vojáci se zde učili stavět mosty. Z této doby jsou dochovány dva celistvé železné mosty, z nichž jižnější, lidově nazývaný Červeňák, se dostal do názvu i symbolu naší iniciativy. Cvičné pilíře jsou v prostoru stále přítomné a jsou v nečekaně dobrém stavu. Jejich monumentální vzhled dotváří charakteristickou atmosféru zdejšího prostředí. Na začátku díky činnosti vojska vznikla vojenská plovárna, která byla za dob první republiky hojně navštěvovaná vyšší společenskou vrstvou pardubických občanů.
Více o mostech v záložce „Historie.“

Vzhledem k tomu, že údržba prostoru byla podřízena vojenskému režimu, tak si některá místa zachovala historický ráz z hlediska přírodních druhů, které jsou již jinde, především díky destruktivní činnosti člověka, vyhubeny.

Od pádu komunismu se činnost vojska v této oblasti postupně utlumovala, až byl prostor opuštěn zcela a Ministerstvem obrany ČR byl označen za zbytný a určen k převodu na jiného majitele.
Činnost vojska měla na přírodu zde příznivý vliv. Jeho účinky se však postupně vytrácí a prostor stále více zarůstá invazivními rostlinami. Abychom zde zatím stále existující přírodní hodnoty zachovali a rozvinuli pro další generace je nutné tento prostor zvláštním způsobem udržovat. Proto spojením práce veřejně prospěšných spolků vznikla iniciativa Přírodní park Červeňák. Ta má za cíl hodnoty zde existující zachovat a vytvořit zde rekreační zónu s vyšší ochranou přírody.

Víte, jak vznikl název Červeňák? Pokud ne, tak zde najdete odpověď.