O iniciativě

Vznik iniciativy

Na jaře roku 2015 se členové nově vzniklé pobočky Českého svazu ochránců přírody v Pardubicích obrátili na Filipa Sedláka (Naše Pardubice), jakožto veřejně činnou osobu. Dozvěděli se totiž o snaze vedení města, stavět skrze tento prostor propojku z Višňovky do Pardubiček. Tento nápad dával zpočátku smysl, ale čím hlouběji do problematiky člověk pronikne, tím více otázek, nejasností či přímo nesmyslů se mu vynoří.

Bylo jasné, že je zde více spolků, aktivních a rozumných lidí, kteří si nepřejí neuváženou zástavbu prostoru, ale chtějí, aby tento prostor sloužil přírodě k rozvoji neobvyklých a jinde již zaniklých hodnot a lidem pro odpočinek a relaxaci. V době vymetených parků s golfovými unifikovanými trávníky za miliony, si čím dál více lidí váží „zpustlých“ přírodních prostor, kde si vládne příroda sama.

V létě se tedy Iniciativa začala rozrůstat o další aktivní členy a na podzim roku 2015 již byla ve velice silném složení (viz níže). Valná většina spolků, kterým jde o kultivaci veřejného prostoru, o historii a budoucnost, a které naše město bytostně zajímá, se připojila. Iniciativa začala sbírat informace od všech institucí, které k tomuto prostoru měli nějaký vztah (Povodí Labe, Ministerstvo obrany ČR, Magistrát města Pardubic, Agentura ochrany přírody a krajiny, Ministerstvo životního prostředí ČR, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Pardubický kraj) a zjistila řadu vad na prohlášeních zastánců zastavění prostoru z řad radnice.

Spolek Offcity uspořádal 3. listopadu 2015 veřejnou debatu o fenoménu městské divočiny a především o tomto bývalém technickém vojenském cvičišti ženijního pluku, ze kterého bychom chtěli mít přírodní park či dokonce přírodní památku. I přes pozvání se účastnilo jen několik zastupitelů.

Iniciativa nemá právní subjektivitu, jsme jen lidé ze spolků, kterým jde o prosperitu, krásu a funkci našeho města.

Členové Iniciativy

Asi se ještě v Pardubicích nestalo, aby se tolik spolků sdružilo do jedné iniciativy v tažení za jednu myšlenku.

Členy Iniciativy jsou:

Český svaz ochránců přírody

Chráníme stromy

 Zelená pro Pardubicko

Klub přátel Pardubicka

Město na kole

Zelený dům Chrudim

Naše Pardubice

Offcity

Východočeská pobočka ČSO

Město na kole

Strana zelených, ZO Pardubice