Vyvrácení nesmyslných tvrzení o plánované propojce

Již nás nebaví stále znova a dokola vyvracet pořád stejné a stále se opakující výmysly, kterými vedení naší radnice bombarduje veřejnost, aby si získalo podporu pro nesmyslný a ekonomicky neopodstatněný projekt propojky skrz vojenský prostor.

  1. Příprava jihovýchodního obchvatu ustala nikoli z nezájmu ŘSD, ale z nezájmu města udělat drobnou změnu územního plánu, která umožní obchvat realizovat. Nově navržená okružní křižovatka se prostě do, územním plánem, vymezeného území nevešla. Teď by již měl být problém vyřešen.
  2. Paní Dvořáčková a pan Charvát jako trumf v této diskuzi stále používají sanitky. Jenže když se nadjezd před asi 27 lety opravoval, tak žádná propojka nebyla. Sanitky jezdily přes lávku na Vinici a dokonce ty menší se protáhnou i podjezdem pro pěší pod železniční tratí. A je to dokonce i blíže.
  3. Ekonomičtí aktivisté, mezi které patřím i já, stále znova upozorňují na skutečnost, že investice nedává smysl, právě z důvodu, že hned vedle je plánován obchvat se sjezdem ke hřbitovu a do ulice Pod Břízkami. Navíc po mostu, který je v dezolátním stavu, což potvrzuje i posudek, který má radnice k dispozici. Bavíme se o zbytečné investici v ceně 40-50 mil. Kč.
  4. Z dopravního hlediska je stavba propojky k ničemu. I když náměstkyně Dvořáčková tvrdí, že se sníží doprava v centru, tak zapomíná dodat, že dopravní model, který byl již před lety zpracován, říká, že dojde o snížení o pár desítek aut za den.
  5. I podle smlouvy, na základě které, byly pozemky pod propojkou předány městu, jasně vyplývá, že město musí propojku postavit, jinak platí pokutu MOČR a po její stavbě každý rok dokládat čestným prohlášením, že stavba stále slouží pro veškerou osobní dopravu. Tedy, žádná cyklostezka se z ní stát nemůže.

Tyto a další indicie mě a další lidi vedou ke spekulaci, že celá tato stavba má sloužit pro účely zasíťování a zpřístupnění území pro další developerskou činnost. Této činnosti brání jen změna územního plánu. Občané města by tak přišli o další přírodní prostor pro rekreaci a volnočasové aktivity.