Území chceme chránit, ne ho hermeticky uzavřít

Jsem rád, že se ve většině bodů a zásad ohledně lokality Přírodní park Červeňák se s panem zastupitelem Haasem shodujeme, pouze jednu věc chci uvést na pravou míru. Pan zastupitel straší občany, že vyhlášením tohoto území územím se zvýšenou ochranou přírody naruší zásadním způsobem možnosti aktivit občanů v tomto území.
Musím konstatovat, že pan Haas nemá pravdu a ve svém článku uvádí i polopravdy, jak se mu to hodí. Např. uvádí, že se bude muset žádat orgán ochrany přírody o svolení při pořádání úplně všech akcí (sportovních, turistických, dětských i jakýchkoliv jiných). Není to pravda, v návrhu opatření se mluví o o nutnosti získat vyjádření orgánu ochrany přírody u pořádání hromadných akcí. To jestli si tam nějaká skupina půjde zaběhat nebo skupina turistů udělá výlet vůbec žádnému povolení nepodléhá. Naopak je logické a správné, aby stavební úpravy mezi něž patří i zřizování odpočívadel nebo vybudování cyklostezky, podléhalo vyjádření orgánu ochrany přírody, stejně jako se k tomu musí vyjádřit např. stavební úřad.
Co je ale zásadní, jedná se o návrh stanovení ochranných podmínek. No, a protože je to návrh, je možno o podmínkách diskutovat a najít společný kompromis. Přivítal bych tedy konstruktivní návrh pana zastupitele Haase, ve smyslu, že hromadnou akcí se myslí 100 a více účastníků a pod. Ponechat toto cenné území bez jakékoliv ochrany se mi jeví nerozumné a nezodpovědné. Navíc tok Chrudimky v tomto lokalitě je již zařazen do jako Evropsky významná lokalita v rámci soustavy Natura 2000.
ing. Jan Linhart, předseda spolku Zelená pro Pardubicko