Občanská iniciativa podpoří město v žádosti o pozemky – spor o silnici tím ale nekončí.

Tisková zpráva Iniciativy Přírodní park Červeňák k jednání s vedením města ze dne 25. 4. 2018

V pondělí se zástupci Iniciativy Přírodní park Červeňák setkali s primátorem města Martinem Charvátem a náměstkyní Helenou Dvořáčkovou, aby si vyslechli jejich informaci o tom, že město tento týden podává upravenou žádost o bezúplatný převod pozemků Červeňáku.

“Viděli jsme na stole velký balík papírů, který si ministerstvo obrany údajně vyžádalo, a bylo nám slíbeno, že tento týden tato celá žádost odejde na ministerstvo. Přesně o tohle nám více jak tři roky jde, takže jsme samozřejmě rádi a slíbili jsme, že teď uděláme všechno pro to, aby žádost byla úspěšná,” uvedl člen Iniciativy a spolku Naše Pardubice Filip Sedlák.

“Chceme teď vyzvat pardubickou veřejnost, aby žádost v maximální míře podpořila, na ministerstvo sami hodláme odeslat dopisy spolků, které v naší iniciativě spolupracují, odešleme podpisy pod peticí, které jsme měsíce sbírali. A současně budeme vyzývat zastupitele, aby znovu podpořili tuto žádost i svými hlasy. Chceme oslovit i pardubické zástupce v parlamentu a v senátu. Teď je rozhodující fáze a je nutné, abychom se my, pardubičtí občané a politici v boji o Červeňák důsledně spojili,” říká Ivan Hoza, předseda Českého svazu ochránců přírody v Pardubicích.

“Samozřejmě, že ne ve všem jsme se s pardubickými politiky v pondělí shodli. Opravdu třeba nedokážeme pochopit, že může město vést jednání o pozemcích za desítky miliónů a nesepsat přitom za celé roky žádný zápis z jednání,” dodává Jitka Češková, krajská předsedkyně Strany zelených.

“Především ale budeme i nadále upozorňovat na to, že podstatnou část tohoto cenného území, které by mohlo sloužit lidem k rekreaci, chce současné vedení města v podstatě odepsat výstavbou dvou silnic vedle sebe. Pardubičtí politici by místo vyhazování desítek miliónů za výstavbu zbytečné a nic neřešící propojky měli důrazně podporovat výstavbu jihovýchodního obchvatu, který je už vyprojektován, a kde se tedy může zahájit územní řízení. Příprava obchvatu je tedy výrazně dále než příprava primátorem propagované „dočasné propojky“, která není ani v územním plánu a dopravě v Pardubicích by stejně neulevila. Navíc by obchvat měl stavět stát, což by městu ušetřilo stamilióny,” uzavírá Miroslav Seiner, člen spolku Chráníme stromy.

Kontakty:
Ivan Hoza, telefon: 775 785 618, e-mail: hoza.ivan@gmail.com
Jitka Češková, telefon: 734 540 505, e-mail: ceskova.jitka@gmail.com
Miroslav Seiner, telefon: 725 816 095, e-mail: m.seiner55@gmail.com
Filip Sedlák, telefon: 605 910 794, e-mail: Philip.S@seznam.cz