Iniciativa pozvala veřejnost do prostoru Červeňák a zájem byl velký

Tisková zpráva Iniciativy Přírodní park Červeňák 18. 9. 2018

V neděli 16. září proběhl Den pro Červeňák. Desítky lidí využily možnost prohlédnout si prostor bývalého vojenského cvičiště u Chrudimky a drtivá většina z nich se vyslovila pro zachování jeho přírodního charakteru.

Iniciativa Přírodní park Červeňák uspořádala v neděli 16. září v území bývalého vojenského cvičiště u Chrudimky, zvaného lidově Červeňák, komentovanou prohlídku a naučnou stezku včetně programu pro děti na stanovištích. Vedle všedních návštěvníků, jako jsou pejskaři a běžci, zavítali proto do tohoto přírodního, do města vklíněného území v průběhu dne i desítky dalších obyvatel, z nichž mnozí zde byli úplně poprvé. Organizátoři odhadli, že v průběhu dne využilo tuto příležitost několik stovek lidí. Samotné komentované prohlídky se pak zúčastnilo zhruba 100 zájemců.

“Cítíme od lidí obrovskou podporu. Zajímají se o toto území, váží si ho a stejně jako my ho chtějí zachovat co nejvíce přírodní,” hodnotí Petra Muffová, členka Iniciativy a pardubické pobočky Českého svazu ochránců přírody. To potvrzuje i Miroslav Seiner, který jménem iniciativy u vchodu nabízel návštěvníkům možnost se v jednoduché anketě vyjádřit k budoucímu využití tohoto území. “Jednoznačná převaha hlasů pro zachování přírodního charakteru Červeňáku nás pozitivně zaskočila. Svědčí to o tom, že si lidé uvědomují hodnotu této lokality. Vždyť pro obyvatele Višňovky nebo Dukly je to vlastně jediný kus volné přírody, dostupný z těchto sídlišť pěšky.”

S blížícími se komunálními volbami se území dostává i pozornosti politiků, hlásí se k němu na billboardech i na sociálních sítích. “Jsme rádi, že se Červeňák stal před komunálními volbami tématem pro mnoho politiků. Je pro nás ale těžké uvěřit upřímnému dojetí některých stávajících zastupitelů, které už tři roky přemlouváme, aby se o věc zajímali,” říká Ivan Hoza, pedagog a přírodověc.

Podle Iniciativy čeká nové zastupitelstvo a radu řada úkolů souvisejících s Červeňákem:

  • Defintivně odmítnout stavbu zbytečné silniční propojky přes Červeňák a dojednat s ministerstvem obrany změnu smlouvy tak, aby bylo možno místo silnice využít most Červeňák pro cyklostezku.
  • Dokončit a schválit smlouvu o převodu zbytku bývalého vojenského prostoru.
  • Nechat přepracovat návrh nového územního plánu, aby nepřipouštěl žádnou zástavbu na tomto území.
  • Ukončit pořizování XIX. změny platného územního plánu, která měla umožnit výstavbu propojky.
  • Zadat studii, která za účasti organizované i široké veřejnosti stanoví, kudy povedou asfaltové stezky, kudy pěšiny a jak se bude lokalita využívat a udržovat.
  • Připravovat zprostupnění krajiny podél Chrudimky (pro pěší a cyklisty) dále na Hostovice a Chrudim;
  • Aktivně řešit dopravní situaci v Pardubicích dokončením obchvatů, aby už nikdo nemohl prosazovat propojku jako spásu.

Iniciativa Přírodní park Červeňák je neformální sdružení občanů, spolků, politických stran a dalších subjektů, které usiluje o získání území bývalého vojenského cvičiště v Pardubicích u Chrudimky do majetku města a jeho využití jako veřejnosti otevřeného přírodního území pro relaxací, jako komunikační spojnice pro pěší a cyklisty a jako historicky významné lokality.