Urbanismus

Území má velký potenciál pro každodenní rekreaci obyvatel města. Zvláště cenné je pro obyvatele jižních čtvrtí Pardubic, především Višňovky a Jesničánek, neboť tato část města je omezena ze všech ostatních stran dopravními a průmyslovými stavbami a letištěm. Území Červeňák je tak fakticky poslední možnou potenciální rekreační lokalitou v jižní části města. Pro využití tohoto potenciálu je zapotřebí pouze legalizovat (území je pořád vojenským prostorem) pohyb po území pro pěší a cyklisty, což zároveň umožní tudy realizovat cesty mezi městskými částmi Višňovka a Pardubičky.

Koncept možného řešení zpracoval magistrátní odbor hlavního architekta a propojuje projekt Náhrdelník Chrudimky (cesty pro pěší a cyklisty a drobné intervence pro pobyt od soutoku s Labem po Starou vojenskou plovárnu na Vinici) se záměrem zprostupnění krajiny podél řeky Chrudimky postupně až do Chrudimi. Vedle rekreačního využití umožní tyto cesty poměrně přímé pěší a cyklistické napojení místních částí Nemošice, Drozdice, Mnětice, Žižín a Hostovice. Cestní systém by bylo možné dále doplnit naučnými stezkami pojednávajícími o historii železničního vojska a místní fauně a floře.

Mezi stávající převážně obytnou zástavbou Višňovky a řekou Chrudimkou se nachází rozsáhlý bývalý areál železničního pluku, který skýtá obrovský rozvojový potenciál z hlediska městské zástavby. Dnes je území spíše živelně přetvářeno na obchodní a skladovou zónu periferního charakteru. Je žádoucí do budoucna usilovat o jeho transformaci ve skutečně lukrativní městskou čtvrť, jejíž potenciál tkví i v unikátním přírodním zázemí, které jí poskytuje právě řeka Chrudimka a bývalý vojenský prostor. Na tomto území by tak mohla například vzniknout nová vilová čtvrť, jakými jsou dnes například oblasti kolem ulic Bulharská a Na Okrouhlíku.