Doprava

Toto území je již nyní používáno jednak jako tranzitní pro některé starousedlíky pohybující se pěšky nebo na kole z oblasti Pardubiček a dále je pak pro řadu lidí využíváno jako cíl samotného výletu. Pár minut od středu města a návštěvník se ocitne ve zcela jiném prostředí.

Pro potřeby vojska zde vzniklo několik cest. Tyto cesty jsou zpevněné navážkou, kamenivem, štěrkem a někde jsou jako svrchní vrstva použity železobetonové panely. Další, již drobnější cestní síť vznikla vyšlapáním zvěří a pak také lidmi bez domova, kteří zde nalezli dočasné přístřeší. Všechny typy cest jsou využívány návštěvníky a zvědavci.

_DSC6856

Páteřní síť cest vede na železné mosty, které jsou již v havarijním stavu. Historie těchto mostů je popsána zde.

Propojka versus obchvat
Již nějaký ten rok je vedením města uvažováno o propojení obou břehů řeky Chrudimky, a to vybudováním silnice skrze tento prostor. Pardubičky a Višňovka by se tak lépe propojily. Když se podíváte na mapu města, tak se takové spojení zdá logické. Ale logika vezme za své, když se začnete více zajímat. Doslova o pár desítek metrů vedle má vést jihovýchodní tangenta města (dále již jen JVT).

mapka jvt a propojka

Současné vedení města se ve vizi nedostatečného řešení shlédlo a začalo ji prosazovat jako nekoncepční řešení. Propojka by v délce asi 130 metrů musela být kyvadlově řízená. Na mostě by již pravděpodobně nezbylo místo pro pěší a cyklisty a rychlost by byla omezena na 30 km/h.

Proto si myslíme, že pokud zde má vést JVT, je zbytečné utrácet peníze města (okolo 50 mil. Kč) za nedostatečnou propojku. Již za první republiky byl navíc most zvaný Červeňák rozebrán a přesunut, protože nedostačoval potřebám dopravy. Byl schopen převést jen malé množství dopravy právě kvůli střídavému jednosměrnému provozu.

Ředitelství silnic a dálnic ČR ve své koncepci s výstavbou JVT počítalo. Obchvat měl již dokonce pravomocné územní rozhodnutí. Později byla JVT přeprojektována a do územního plánu překreslena v podobě, kdy silnice z Pardubiček a z Jesničánek do Nemošic měly JVT překonat nadjezdem bez možnosti přejíždění mezi JVT a těmito silnicemi. Město se po léta nebylo schopno jasně vyjádřit, zda mu vyhovuje řešení s nadjezdy, nebo zda upřednostňuje řešení s křižovatkami, aby tangenta mohla sloužit i místním.  V roce 2014 pak město začalo připravovat řešení na vlastní pěst, a to propojku přes stávající Červeňák.

Dle vyjádření ředitele pardubické pobočky ŘSD Ing. Bohumila Vebra, které učinil na konci roku 2015, se dále na přípravě obchvatu nebude podílet ŘSD, ale JVT se stane silnicí nižší třídy, což by znamenalo přenesení odpovědnosti z ŘSD na Pardubický kraj, a tedy možná další nejistotu pro realizaci. V lednu 2016 došlo k jednání mezi politickou reprezentací města a ŘSD, závěry tohoto jednání jsou (nám) nejasné.