Dopis pro náměstka Řehounka, přijde město o pozemky?

V Pardubicích 26. 11. 2017

Vážený pane náměstku,

byl jsem pověřen členy iniciativy Přírodní park Červeňák, abych Vás oslovil k tématu převodu pozemků bývalého vojenského cvičiště.

Ve Vašich veřejných vyjádřeních jste opakovaně sdělil, že město Vašim prostřednictvím požádalo o bezúplatný převod zbývajících pozemků v prostoru bývalého vojenského cvičiště. Sdělil jste také, že město musí na žádost armády lépe zdůvodnit deklarovaný veřejný zájem.

Iniciativa Přírodní park Červeňák opakovaně zdůrazňuje, že je ochotna se podílet se na přípravě tohoto zdůvodnění, a to samozřejmě zcela bezplatně. Z Vaší strany v průběhu léta přišlo ujištění, že nás budete o zahájení práce na zdůvodnění veřejného zájmu informovat a budeme ke spolupráci přizváni. Ani po několika měsících jsme ale od Vás nedostali žádnou další zprávu.

Žádáme Vás o vysvětlení, zda tedy město začalo pracovat na dokumentu, kterým by veřejný zájem na převod pozemků zdůvodnilo a pokud ano, tak zda, kdy a jakou formou budeme ke spolupráci přizváni. Pokud zpracování žádosti dosud nezačalo, jistě budete schopen nám srozumitelně vysvětlit proč, neboť nepochybně si stejně jako my uvědomujete, že zde hrozí nebezpečí z prodlení.

Zajímá nás tedy konkrétně toto:

1. V jaké fázi je příprava zdůvodnění a s jakým termínem dokončení tohoto materiálu město počítá.

2. Kdo konkrétně za zpracování tohoto dokumentu odpovídá.

3. Byla nebo bude nějakým způsobem využita nabídka občanských iniciativ na pomoc při zpracování tohoto zdůvodnění?

Věříme, že po posledních nepříjemných událostech s převody pozemků ve společnosti SMěP si i Vy uvědomujete, že i cenné pozemky bývalého cvičiště by se mohly snadno stát předmětem zájmu spekulantů a chceme věřit, že město i Vy osobně činíte bez zbytečných odkladů vše potřebné, co by mohlo zabránit budoucímu využití tohoto území ve prospěch obyvatel Pardubic.

Proto Vás prosíme, abyste nás informoval bez zbytečného odkladu. Současně přijměte znovu naše ujištění, že všechny organizace sdružené v iniciativě Přírodní park Červeňák jsou připraveny k aktivní spolupráci na získání celého území do majetku města. Budeme rádi, když o naší nabídce budete informovat i členy Rady města Pardubic.

S pozdravem

MUDr. Miroslav Seiner