Tisková zpráva po jednání ZmP dne 3.3. 2016

Pardubice  chtějí získat bývalé vojenské cvičiště  u Chrudimky

Tisková zpráva Iiniciativy Přírodní park Červeňák ze dne 3. 3. 2016

Jednoznačný souhlas pro získání bývalého vojenského cvičiště do majetku města vyjádřili zastupitelé na svém zasedání 3. března. Pro návrh, který zpracovalo vedení města ve spolupráci s Iniciativou Přírodní park Červeňák, hlasovali všichni přítomní zastupitelé, a co je důležitější, žádný nebyl proti. A to je v poněkud rozhádaném pardubickém zastupitelstvu opravdová výjimka, jak zdůraznil po jednání Miroslav Seiner, který návrh na jednání před zastupiteli obhajoval jménem zmíněné iniciativy: „To, že dnes zastupitelstvo vyjádřilo jednoznačnou vůli vytvořit v tomto krásném místě pro občany natrvalo nový park, to je podle nás úžasné a skýtá to naději, že se tento záměr podaří opravdu realizovat. Ale dnešní souhlas pardubických zastupitelů je jen začátek. Teď totiž přijde to nejtěžší – přesvědčit ministerstvo obrany o tom, že si plány města opravdu zaslouží podporu a dosáhnout bezúplatného převodu ze státu na město Pardubice.“

Iniciativa Přírodní park Červeňák v tom městu hodlá i nadále pomáhat.

„Především se pokusíme získat podporu co největšího množství občanů města formou petice, kterou chceme v následujících dnech maximálně propagovat. A současně oslovíme se žádostí o podporu i pardubické poslance,“ sděluje Filip Sedlák, který široké aktivity iniciativy již od minulého léta koordinuje.

Dnešní vystoupení na zastupitelstvu bylo pro zástupce iniciativy důležité i proto, aby přesvědčili zastupitele, že nehodlají území nijak uzavírat lidem. „Tyto obavy jsou úplně liché. Samozřejmě chceme, aby významné přírodní hodnoty, například krásná a přísně chráněná vážka klínatka rohatá, která v území žije, byly odpovídajícím způsobem chráněny. Ale to naprosto nebrání citlivému a rozumnému  využívání prostoru jako rekreačního příměstského parku,“ zdůrazňují zástupci iniciativy.

Město nyní musí podat u ministerstva obrany oficiální žádost o převod pozemků a obhájit svoji představu jejich trvalého nekomerčního využití.